Condiții de înscriere

-Vârsta minimă pentru înscrierea la şcoala de şoferi categoriile B, BE la momentul înscrierii trebuie să fie de 18 ani fără 3 luni, pentru categoriile C, CE - 21 ani, pentru categoria D - 24 ani.

-Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic şi medical

-Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile prevăzute la Art.24
din O.U.G. 195/2002 *** ( se atestă prin cazier judiciar)

Acte necesare la înscriere:

  • BI sau CI valabil şi semnarea contractului de prestări servicii
  • Prima rata din taxa de scolarizare

Unde găsesc aceste acte?

Firma noastră vă stă la dispoziţie cu următoarele acte:

- examinări medicale şi psihologice (informaţii găsiţi la www.partisa.ro/clinica)